Hej och välkommen till Bräkne Hoby jaktskytteklubb


Öppettider för skjutbanan finns på flik öppentider i menyn


 

 

 

 

 

 

 

 

 Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften: Junior t.o.m 20 år 100 kr 21 år och uppåt 200kr familj 300 kr. plusgiro 321224-8.

Glöm inte att skriva in namn och adress vid inbetalning.


Viktig information

Skjutbanan stängd för allt skytte tiden den 30/9, 2021-31/1,2022

Hemsidan kommer att uppdateras till våren 22 vad det avser

tider och tävlingar!

Vi önskar er alla en härlig jaktsäsong!


                                                           

Allt skytte med grövre vapen än 22 LR är förbjudet på röda dagar och samtliga aftnar!

         skjutning med 22 LR är tillåten vanliga röda dagar men inte tillåten på samtliga aftnar och andra röda helgdagar!


Klubbmästerskap

12/6 Jaktkombination  kl 09:00

17/7 Älg 50 m, 50 skott   kl 09:00

24/7   Älg 80 m,                kl 09:00

              

Övriga skjutningar i Tararp

                                                                           
Trapbanan är bemannad

Tisdagar 27/4 t.o.m 7/9 kl 17:30-20:00 


Skeetbanan:

  Torsdagar veckorna 20/5 - 5/8 kl 17:30-20:00


Compaktsportingbanan

  Tisdagar  1/6 t.o.m   27/7  kl  17:30 - 20:00 Lördagar 8/5 t.o.m 29/5 kl 10:00-13:00Älgbanan

                                                               Är bemannad: 31/7 t.o.m 25/9 kl 13:00-15:00

  

                                                            Bokning av Banorna: Min avgift 400 kr per bana.


                                                           EJ MEDLEMMAR  40 :- per skjuttillfälle på kulbanorna


                    OBS!  All skjutning är förbjuden från den 1/10-31/1 på Älg Rådjursbanor samt hagelbanor!

                    OBS! Skjutning med grövre vapen än 22 LR får endast ske Tisd, Torsd, och Lördagar

                    men ej på röda dagar samt påskafton och pingstafton!


                    Skjutning med 22 LR är tillåten vanliga röda dagar men ej tillåten på aftnar och

                    andra röda helgdagar


                    Medlemsavgiften för redan medlemmar skall vara betald senast 30/4 - 21!