Hej och välkommen till Bräkne Hoby jaktskytteklubb


Öppettider för skjutbanan finns på flik öppentider i menyn


ÄLGSTIGEN ÄR TYVÄRR INSTÄLLD!

Nyheter: Träningsjaktstig för medlemar - kl. 10:00 vid klubbstugan.
 

 

 

 

 

 

 

 

 Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften: Junior t.o.m 20 år 100 kr 21 år och uppåt 200kr familj 300 kr. plusgiro 321224-8.

Glöm inte att skriva in namn och adress vid inbetalning.


Viktig information


Med anledning av den rådande situationen i Sverige har vi i Styrelsen för Bräkne- Hobys Jaktskytteklubb tagit beslut om följande åtgärder.

Vi i Bräkne-Hobys Jaktskytteklubb följer Folkhälsomyndighetens, MBS:s och Socialstyrelsens rekommendationer vilket innebär att vi inte åker till skjutbanan om vi har symptom som feber, snuva eller hosta.

Vi uppmanar alla våra medlemmar och gäster att följa detta också. Visar ni ovanstående symtom, stanna hemma!

De medlemmar och gäster som tillhör riskgruppen, d.v.s. äldre, särskilt med sjukdomar såsom högt blodtryck, diabetes, luftvägssjukdomar eller cancer, uppmanas också att stanna hemma.

Om ovanstående följs är vår bedömning att ett besök på Bräkne-Hobys Jaktskytteklubbs skjutbanor är en aktivitet som kan fortsätta genomföras.


  • All aktivitet sker utomhus, där risken för smitta är mycket mindre
  • Vi håller ett minsta avstånd till varandra på minst 2 meter
  • Allt skytte sker i mindre grupper


Tillsvidare kommer vår verksamhet på skjutbanorna att fortsätta som vanligt, det är dock viktigt att notera att det kan komma att ändras på kort varsel om t ex en skjutledare uppvisar symptom på sjukdom och därmed ska stanna hemma. Skulle riktlinjerna från myndigheterna förändras kommer dessa att följas av Bräkne-Hobys Jaktskytteklubb och då informerar vi om detta.

Välkomna!

                                                           

Allt skytte med grövre vapen än 22 LR är förbjudet på röda dagar och samtliga aftnar!

         skjutning med 22 LR är tillåten vanliga röda dagar men inte tillåten på samtliga aftnar och andra röda helgdagar!


Klubbmästerskap

12/6 Jaktkombination  kl 09:00

17/7 Älg 50 m, 50 skott   kl 09:00

24/7   Älg 80 m,                kl 09:00

              

Övriga skjutningar i Tararp

                                                                           
Trapbanan är bemannad

Tisdagar 27/4 t.o.m 7/9 kl 17:30-20:00 


Skeetbanan:

  Torsdagar veckorna 20/5 - 5/8 kl 17:30-20:00


Compaktsportingbanan

  Tisdagar  1/6 t.o.m   27/7  kl  17:30 - 20:00 Lördagar 8/5 t.o.m 29/5 kl 10:00-13:00Älgbanan

                                                               Är bemannad: 31/7 t.o.m 25/9 kl 13:00-15:00

  

                                                            Bokning av Banorna: Min avgift 400 kr per bana.


                                                           EJ MEDLEMMAR  40 :- per skjuttillfälle på kulbanorna


                    OBS!  All skjutning är förbjuden från den 1/10-31/1 på Älg Rådjursbanor samt hagelbanor!

                    OBS! Skjutning med grövre vapen än 22 LR får endast ske Tisd, Torsd, och Lördagar

                    men ej på röda dagar samt påskafton och pingstafton!


                    Skjutning med 22 LR är tillåten vanliga röda dagar men ej tillåten på aftnar och

                    andra röda helgdagar


                    Medlemsavgiften för redan medlemmar skall vara betald senast 30/4 - 21!