Välkomna till skjutbanorna och Bräkne-Hoby JSK för träning eller avläggande av skjutprov.
                         Vi har banor för:

Trap

        Sporting

        Kulgevär

Vid bokning av bana ta kontakt med respektive banchef

senast 2 veckor före bokningsdatum.


Banchef på sportingbanan: Douglas Nilsson 0708 61 58 14

Banchef på Trapbanan: Stig Augustsson 0724 48 43 85

Bokning av kulbanor kontakta Stig Augustsson


Anläggningen ligger i Tararp, 6km norr om Bräkne-Hoby i Blekinge.