Skjuttider på jaktskyttebanorna!

Skjutförbud råder på alla våra banor

tiden 1/10-31/1.

De tider nedan är det tillåtet att träna från den 1/2 till den 30/9

med grov kaibriga vapen samt hagelvapen

 Tisdagar 09:00-20:00

      Torsdagar 09.00 - 20.00

   Lördagar 09.00 - 17.00 

Allt skytte med grovkalibriga vapen samt hagelvapen utanför ovanstående tider är förbjuden!


För bemannade skjuttider se kalendern och tider för respektive bana på första sidan


             Skjutning är förbjuden alla röda dagar med grövre vapen än 22LR

 Rådjursbanorna tillåtet alla dagar 1/2 - 30/9 för 22LR

Även aftnar råder skjutförbud på våra banor.

 

Öppettider för 22 lr

 

Måndag-Fredag 09.00-21.00

Lördagar och helgdagar 09.00-18.00