Skjutförbud råder på samtliga kulbanor 80 och 50 m banorna tills besiktning är utförd av Polisen! Överträdelse kan innebära stängning

ytteligare 6 månader! Info kommer när de öppnas igen.


Hej och välkommen till Bräkne-Hoby Jaktskytteklubb.

Vi söker funktionärer till våra banor, är du intresserad

anmäl ditt intresse via mail till oss.

skytte@bhjsk.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Bräkne-Hoby Jaktskytteklubb!

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften: Junior t.o.m 20 år 100kr 21 år och uppåt 200kr familj 300kr. plusgiro 321224-8.

Glöm inte att skriva in namn och adress vid inbetalning.


Allt skytte med grövre vapen än 22 LR är förbjudet på röda dagar och samtliga aftnar!


Klubbmästerskap

   

              

Övriga skjutningar i Tararp

                                                                             Kommer att uppdateras

                                                                      

                                                                    

                                   

Trapbanan är bemannad

 Kommer att uppdateras


Skeetbanan:

 Kommer att uppdateras

Compaktsportingbanan

 Kommer att uppdateras

Älgbanan

Skjutförbud

                                                               

                                                          

                                                                Är bemannad:  Kommer att uppdateras

                                                               Bokning av älgbana: min. avgift 300 kr Älg och rådjursbanor

                                                                                EJ MEDLEMMAR 30:- per skjuttillfälle

                                             Rådjursbanor

                                                Skjutförbud

                                                             

                                                             

                                                             Bokning av rådjursbanor:  Min. avgift 300 kr

                    OBS!  All skjutning är förbjuden från den 1/10-31/1 på Älg och Rådjursbanorna!

                    OBS! Skjutning med grövre vapen än 22 LR får endast ske Tisd, Torsd, och Lördagar

                    men ej på röda dagar samt påskafton och pingstafton!

                    Medlemsavgiften för redan medlemmar skall vara betald senast 30/4 - 19!

Copyright @ All rights reserved